15 Meestgestelde vragen

1. Waarom studiekeuzebegeleiding?

Studiekeuzebegeleiding is een mooie aanvulling op de activiteiten die door scholen worden aangeboden. Professionele studiekeuzebegeleiding heeft als voordeel dat de scholier de persoonlijke aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. De begeleider heeft een frisse en objectieve blik. Het kan heel verhelderend werken om juist met een onbekend persoon in gesprek te gaan over toekomstgerichte vragen. Let er wel op dat iedere studiekeuzebegeleider een eigen manier van werken heeft. Het is belangrijk om goed na te gaan of de werkwijze van de begeleider past bij de wensen en verwachtingen. En uiteraard moet er een klik zijn.

2. Wie komt er in aanmerking voor studiekeuzebegeleiding?

Iedere scholier die na zijn examens wil verder studeren, komt in aanmerking voor studiekeuzebegeleiding. De begeleiding geeft meer inzicht in vragen als Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? De antwoorden hierop geven de scholier ook voor de langere termijn meer zelfinzicht. Dat is handig voor andere keuzemomenten die zullen volgen. Het kiezen van een specialisatie, stage, master of een andere vervolgopleiding en uiteindelijk een baan.

Er wordt met name een beroep gedaan op studiekeuzebegeleiding door scholieren die totaal geen idee hebben welke studie en baan bij hen past. Studenten die twijfelen tussen opleidingen of al eens een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, vragen ook de hulp in van de studiekeuzebegeleider.

3. Waarom online begeleiding?

Ook wel genoemd: e-coaching! Het is plaats- en tijdsonafhankelijk. Je kunt gemakkelijker en regelmatiger contact hebben én op het moment dat het uitkomt. Je hebt de keuze uit e-mailcoaching, telefonische coaching en videochat. Een combinatie hiervan is uiteraard ook mogelijk. Door aan de slag te gaan vanuit je eigen vertrouwde omgeving, ervaar je een gevoel van veiligheid en controle over het proces. Online en flexibel kunnen werken, is van deze tijd en deze behoefte neemt nog steeds toe. Online begeleiding sluit daar goed bij aan.

4. Hoe zit het met de vertrouwelijkheid

Alles wat we gedurende het begeleidingstraject met elkaar bespreken, mits niet in strijd met de wet, wordt door mij strikt vertrouwelijk behandeld. Ik adviseer de scholier om zijn persoonlijke gedragsanalyse aan zijn ouder(s) te laten lezen en er samen over in gesprek te gaan. Het rapport en overige informatie deel ik niet met de ouder(s) zonder toestemming.

Ik houd me in alle gevallen aan de privacy eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Hiervoor heb ik een privacyverklaring opgesteld.

5. Wat is het resultaat van de studiekeuzebegeleiding?

Het resultaat van mijn begeleiding (VIP-traject), is een persoonlijke Studiekeuze Top 3. Een top 3 van concrete opleidingen die echt bij de persoon passen. Er zijn altijd meerdere studierichtingen die bij je passen. Dat iets past, is belangrijk. Daarnaast moet je het ook nog leuk vinden, want je wilt er in de toekomst je geld mee verdienen. Daarom praten we ook over interesses, dromen en de toekomstmogelijkheden van de opleiding. Een Studiekeuze Top 3 zodat je goed kunt vergelijken, gericht verder op onderzoek uitgaat en uiteindelijk een weloverwogen keuze kunt maken. Klik op het aanbod voor het complete overzicht van de resultaten.

Plan een afspraak

6. Wat houdt het traject in?

De studiekeuzebegeleiding bestaat uit de volgende stappen:

  1. Kennismaking en intake
  2. Invullen online vragenlijst* (24 vragen in ongeveer 15 minuten)
  3. Een persoonlijke rapportage binnen 24 uur na afronding vragenlijst
  4. Een uitgebreide terugkoppeling op de persoonlijke gedragsanalyse
  5. De persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en talenten ontdekken
  6. Aan de slag met de passende studiedomeinen en studierichtingen
  7. Persoonlijke Studiekeuze Top 3
  8. Coach gesprekken
  9. Evaluatie en afronding (over behaalde doelen en hoe nu verder)

* Zie punt 8 voor een nadere toelichting

7. Wat is de werkwijze?

Alle stappen worden uiteraard zorgvuldig met je kind doorlopen. Als je kind na het kennismakingsgesprek kiest voor mijn begeleiding, ontvang je de gemaakte afspraken per e-mail. Je kind ontvangt per e-mail een uitnodiging voor de online vragenlijst. De persoonlijke gedragsanalyse stuur ik binnen 24 uur per e-mail toe, zodra de betaling is voldaan. Met je kind neem ik deze gedragsanalyse uitgebreid door én we gaan in gesprek over de studiedomeinen en studierichtingen die passen bij zijn/ haar persoonlijke gedragsprofiel en interesses. Met behulp van diverse opdrachten en de coach gesprekken komt je kind in actie met als doel een Top 3 aan studierichtingen samen te stellen. In een afrondend gesprek gaan we na of de gewenste doelen zijn bereikt en geef ik tips over hoe nu verder. Mijn begeleiding kan telefonisch of via videochat (WhatsApp, Skype of FaceTime)!

Indien er na afloop van dit traject behoefte is aan verdere begeleiding dan is dat uiteraard mogelijk. Eventuele vervolgafspraken worden in dat geval gemaakt in een nieuwe opdrachtbevestiging.

8. Welke online vragenlijst wordt gebruikt?

Een online vragenlijst is een hulpmiddel dat vaak bij assessments wordt gebruikt. Een assessment is een onderzoek dat bij sommige bedrijven, maar ook bij specifieke opleidingen wordt ingezet tijdens de selectieprocedure. Er ontstaat een duidelijk beeld van de kennis, vaardigheden en eigenschappen van de deelnemer. Dit traject betreft geen sollicitatie, maar gaat wel over de basis van een succesvolle loopbaan. Wij verdiepen ons tijdens dit traject in het gedrag van de scholier. Daar zet ik een hulpmiddel, in de vorm van een online vragenlijst, bij in.

Tijdens dit traject wordt de Student Profiel Analyse (SPA) gebruikt. Dit is een vragenlijst met 24 vragen en wordt gemiddeld in 15 minuten ingevuld. De SPA is een gevalideerd en geregistreerd instrument bij de British Psychological Society. Gevalideerd betekent dat de uitkomst van de vragenlijst laat zien wie je bent en niet wie je wilt zijn.

De SPA brengt in kaart welke gedragsstijl de voorkeur heeft. Het geeft de scholier meer zelfkennis en dat kan voor meerdere doeleinden nuttig zijn. Een assessment is geen test. Het is belangrijk om te weten dat er geen goede en geen foute antwoorden zijn.

9. Voorbereiding studiekeuzebegeleiding?

Voorbereiding is niet nodig. Het enige dat nodig is, is dat je tijd reserveert in je agenda.

10. Wat is de rol van de ouders tijdens dit traject?

Het eerste contact is meestal met één van de ouders. Als de scholier uiteindelijk kiest voor mijn begeleiding dan verloopt het contact verder met de scholier. Ik raad echter wel aan dat zij hun ouders aangesloten houden. Zo is het zinvol om het rapport met de gedragsanalyse te laten lezen door de ouders. Op die manier kun je ´toetsen´ in hoeverre er sprake is van herkenning en welke vragen dat oproept. Indien ouders meer toelichting op het rapport willen dan kan dat met toestemming van hun kind.

11. Waar dient de persoonlijke gedragsanalyse voor?

De persoonlijke gedragsanalyse is het uitgangspunt voor de verdere studiekeuzebegeleiding. Het persoonlijke gedragsprofiel van de scholier wordt gekoppeld aan de verschillende opleidingen die er in Nederland zijn. De scholier ontvangt hier een overzicht van, de Studiekeuze Richtlijnen. Het rapport met de persoonlijke gedragsanalyse is een mooi naslagwerk voor toekomstige keuzemomenten. Je kunt daarbij denken aan het kiezen van een specialisatie, een stage, een master of een andere vervolgstudie en uiteindelijk een baan. Bij al deze keuzes, ga je weer even terug naar de basis. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

12. Wat zijn de verwachtingen?

Tijdens het studiekeuzetraject ga ik samen met de scholier aan de slag. Van mij kan worden verwacht dat ik mijn kennis en ervaring inzet om de scholier in zijn keuzeproces te ondersteunen. Wat ik verwacht is dat de scholier met een open houding het studiekeuzetraject ingaat en inspanning levert om dit te doen slagen. Als mijn begeleiding niet voldoet aan de verwachtingen, laat het mij dan weten. Ik zal mijn best doen om de begeleiding naar tevredenheid verder vorm te geven.

13. Wat is de investering en hoe kan ik betalen?

De investering voor dit traject bedraagt € 395,- inclusief btw. Je ontvangt een factuur en voor het gemak wordt er een betaalverzoek verzonden via de Rabobank. Na betaling wordt de uitnodiging voor de online vragenlijst per e-mail verstuurd en start daarmee het traject.

14. Hoe snel heb ik resultaat?

De eerste resultaten heb je al binnen een dag. Als jij direct aan de slag gaat met de online vragenlijst, ontvang je binnen 24 uur jouw persoonlijke gedragsanalyse. In de eerstvolgende afspraak weet jij welke opleidingen interessant voor jou zijn. De volgende stap is jouw Persoonlijke Studiekeuze Top 3. Na het maken van het assessment spreken we elkaar nog 2 keer uitgebreid. Hoeveel tijd er tussen onze afspraken zit, hangt af van onze agenda´s en hoe actief jij aan de slag gaat. Mijn ervaring is dat dit traject in 2 à 3 weken is afgrond.

15. Kan ik afspraken verplaatsen of annuleren?

Afspraken kunnen van tevoren kosteloos worden verplaatst. Wanneer het wenselijk is om de studiekeuzebegeleiding tussentijds te beëindigen dan zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

 

Zit jouw vraag er niet tussen, bel of mail mij dan even!